Stapelen voor de ideale financieringsmix

De laatste jaren zijn er nogal wat ontwikkelingen geweest op het gebied van financieringen. Vroeger was de keuze voor een bank gemakkelijk gemaakt, maar dit is tegenwoordig vaak wel anders. Allereerst zijn er veel minder kantoren dan vroeger en zijn ze veeleisender bij het verstekken van een financiering. Ook willen banken niet het volledige risico lopen, waardoor het mkb vaker is aangewezen op alternatieve mogelijkheden. Gestapeld financieren kan hier een passende oplossing bieden.

Maar wat is een stapelfinanciering?

De definitie van stapelfinanciering is als er twee of meer financieringspartijen worden gebruikt om de totale behoefte van de financiering rond te krijgen. Daarmee kun je eindeloos combineren. Je kunt de financieringsvormen kiezen die passen bij de totale financieringsbehoefte. Zo kun je een optimale financieringsmix creëren voor het bedrijf.

Ondertussen zijn er veel vormen van financieringen die je kunt combineren om de totale financieringsbehoefte in te vullen. Denk bijvoorbeeld aan een bancaire langlopende lening in combinatie met een rekening-courantfaciliteit, of een vastgoedfinanciering met een aanvullende werkkapitaalfaciliteit. Verder zijn er nog mogelijkheden zoals bijvoorbeeld factoring of crowdfunding. Welke vormen het meest passend zijn, ligt aan de fase waarin het bedrijf zich op dat moment bevindt, welke doelen er zijn en welk bedrag hiervoor benodigd is. Ook de gestelde voorwaarden zijn hierin van belang. Het is belangrijk dat je de juiste mix kiest die passend is voor de beoogde doelen.

Wanneer een stapelfinanciering inzetten?

Waarvoor een stapelfinanciering kan worden ingezet is dus grotendeels afhankelijk van welke doelen en ambities er zijn. Vaak zie je dat een stapelfinanciering wordt ingezet om het werkkapitaal te vergroten. Hierdoor kun je een stapelfinanciering bijvoorbeeld goed gebruiken voor groei. Als een ondernemer snel wil groeien, maar weinig vermogen heeft, is stapelen veelal een passende oplossing.

De voordelen van stapel financieren.

Bij het MKB zijn de bedragen die worden verstrekt bij reguliere partijen vaak beperkt. Daarnaast keuren banken vaak minder aanvragen goed dan voorheen en worden ze belemmerd door allerlei wet- en regelgevingen die financieringen voor mkb-bedrijven niet toegankelijker maken. Daar kan stapelfinanciering een oplossing voor bieden. Stapelfinanciering biedt verder ook andere voordelen, zoals:

  • Niet afhankelijk van 1 partij, waardoor je het risico kan verspreiden over de meerdere partijen.
  • Er is een grotere kans op een financiering, omdat er kleinere bedragen bij meerdere financiers worden aangevraagd.
  • Een passende financieringsmix vult de diversiteit aan behoeften in.

 

Hieronder lees je hoe een van onze partners, Musse Frai, adviseur bij Credion Haarlem & Amsterdam, stapelfinancieringen bij zijn dagelijkse werkzaamheden ervaart.

“Wij maken regelmatig gebruik van DebitRoom bij het stapelen van financieringen, veelal komt de ondernemer een deel tekort of moet eenperiode overbruggen. Dit zijn onder andere de momenten dat wij DebitRoom inzetten.

DebitRoom biedt een platform ingericht voor de adviseurs om de MKB-klanten optimaal te kunnen bedienen. Het platform werkt snel en gema­­­­­kkelijk en er wordt niet meer informatie gevraagd dan nodig is voor de gevraagde financiering. Dit houdt voor ons als adviseurs in dat we snel een reactie krijgen die we kunnen terugkoppelen aan onze klant.

DebitRoom kan je zo breed inzetten als je zelf wil, het is vrijwel altijd toepasbaar. Klanten ervaren de dienstverlening en het gebruik van de faciliteit als zeer snel en prettig. De tarieven die DebitRoom biedt zijn scherp en bankconcurrerend.­­­­­­­­”

Ben je benieuwd of een stapelfinanciering aansluit bij de behoefte van je klanten en wat de mogelijkheden zijn? We helpen je graag!

Doe de PreScan!