Partner aan het woord

Samen bereik je meer! Samenwerking is daarom enorm belangrijk, vinden wij. We laten regelmatig onze partners aan het woord om te vertellen hoe zij de samenwerking met DebitRoom ervaren.

Ditmaal geven we graag het woord aan Marcel van der Looij (Financieringsspecialist bij HLB Witlox Van den Boomen),

“Als financieringsspecialist ondersteun ik onze klanten en/of prospects bij hun zoektocht naar een passende financieringsoplossing. Dat doe ik voor de gehele organisatie van HLB Witlox Van den Boomen. Op dit moment zijn er zeven kantoren gevestigd in Brabant en Limburg, met alles bij elkaar ruim 600 medewerkers en een heel mooi klantenbestand. Van klein MKB tot grote controleplichtige internationale klanten, dus een heel divers werkterrein. Ik ben hier inmiddels ruim vier jaar werkzaam. Hiervoor heb ik 26 jaar bij ABN AMRO Bank gewerkt, ook veelal in functies binnen het zakelijk advies en ook zo’n beetje de helft van die 26 jaar als financieringsspecialist voor het MKB en Grootzakelijk, met tussendoor nog een uitstapje naar Bijzonder Beheer. Dus ik heb veel facetten van de bank en specifiek bedrijfsfinanciering gezien. Uiteindelijk heb ik een hele bewuste keuze gemaakt om een overstap te maken naar HLB, omdat ik voor mijn gevoel bij de bank steeds vaker “tegenover de klant” kwam te zitten. Er werd een redelijk strak beleid bij de banken gevoerd, een beleid waar ik me niet altijd in kon vinden en waar ik voor m’n gevoel ook heel weinig invloed op kon uitoefenen. Bij HLB zit ik weer “naast de klant.” 

Non-bancaire financieringen niet meer weg te denken

“Non-bancaire financieringen zijn bijna niet meer weg te denken, vanwege het feit dat de grootbanken op verschillende gebieden een terugtrekkende beweging laten zien. Banken zijn, al dan niet via een dochteronderneming, wel steeds meer aan het investeren in de digitale verstrekking van kredieten tot € 1 miljoen, waarmee men pretendeert dat men die markt ook nog steeds bedient.

Echter de voorwaarden om daarvoor in aanmerking te komen, zijn vaak redelijk strak. Er is weinig ruimte voor maatwerk, waardoor je toch regelmatig een néé krijgt, of een financiering die qua omvang onvoldoende is waardoor je alsnog gestapeld moet gaan financieren. Hierbij kun je dan de non-bancaire sector gebruiken om toch tot een passende financieringsoplossing te komen.”

Omvang van de non-bancaire financieringen

“Wat je ziet is dat er de afgelopen jaren veel nieuwe partijen op de markt zijn gekomen en er ook nog steeds nieuwe partijen bijkomen. Je ziet ook wel dat er weer partijen verdwijnen. Als je gaat kijken naar het aandeel van kredietverlening door non-bancaire partijen in het MKB segment, zal dit naar mijn verwachting de komende jaren alleen maar belangrijker worden en het marktaandeel derhalve groter. In sommige landen om ons heen is dat ook al het geval. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Engeland is het non-bancair financieren al veel meer ingeburgerd dan dat het hier nu is. Ik denk dat ook een adviseur daar een hele belangrijke rol in heeft, omdat een ondernemer vaak de weg naar non-bancaire partijen nog niet weet te vinden of die afslag niet durft te nemen. Daar ligt een belangrijke taak voor een adviseur/financieringsspecialist om klanten daarbij te ondersteunen, om zo de juiste partijen in het redelijk complexe landschap te kunnen vinden.”

Samenwerking met DebitRoom

“DebitRoom is een hele mooie partij. Bijvoorbeeld bij gestapeld financieren, voor bedrijven die snel groeien en een tijdelijke financieringsbehoefte hebben. De liquiditeitsbehoefte die de groei van het werkkapitaal met zich meebrengt, is regelmatig groter dan de cashflow die de groei met zich meebrengt.

DebitRoom is een hele geschikte partij om hier invulling aan te geven. Vanwege het feit dat het een eenvoudig aanvraagproces is, met een relatief snelle doorlooptijd, zonder dat je daar als adviseur heel veel aanvullende informatie voor op hoeft te stellen. De meeste gegevens die DebitRoom vraagt, hebben klanten vaak al beschikbaar. Het proces van goedkeuring tot het beschikbaar stellen van de gelden, wat grotendeels geautomatiseerd en gedigitaliseerd is, maakt dat de klant heel snel over het geld kan beschikken.

Wat ik verder positief vind is dat DebitRoom inmiddels de stappen gemaakt heeft om te financieren tot € 1 miljoen. Daarmee kun je toch een bredere dienstverlening onder je klanten kwijt, en komen meer klanten in aanmerking voor het product dat DebitRoom aanbiedt. Veel andere non-bancaire financiers hanteren lagere maximale bedragen voor dit soort financieringen.

Wat echt een unique selling point van DebitRoom is, is de eenvoud en de transparantie van de kosten. Het is een rentepercentage per dertig dagen. Zonder enige vorm van verborgen kosten. Geen opname kosten, geen afsluitprovisie, geen bereidstellingprovisie of iets dergelijks. Dat is uniek.

Het rentepercentage lijkt op het eerste oog best hoog. Echter, als je tegenwoordig naar de kleinere kredieten van de bank kijkt dan zit zelfs een bank daar niet heel erg ver vandaan. Banken hanteren bij een krediet in rekening courant naast de risico-opslag ook een afsluitprovisie en een krediet- en/of bereidstellingsprovisie. DebitRoom doet dit niet en hanteert een transparant all-in tarief.

Als je het tarief vergelijkt met andere partijen in de non-bancaire sector, dan zit DebitRoom aan de onderkant. Zeker in verhouding tot de positie die ze innemen, met betrekking tot zekerheidsrecht, een mooie partij om je klant aan te laten haken.”

 

Overbrugging en groei financieringen 

Marcel zet de faciliteit van DebitRoom veelal voor twee financieringsdoelen in.

“Als een overbruggingsfinanciering bij een tijdelijke financieringsbehoefte, dan wel voor een groeifinanciering (eventueel) bovenop wat bancair al verstrekt is. Door de beoordeling op basis van actuele en toekomstige kasstromen, waar de kracht van DebitRoom zit, kan met een verhoging van het krediet door Debitroom beter ingespeeld worden op toekomstige liquiditeitsbehoeftes. Dus overbrugging dan wel groeifinanciering, zijn de twee belangrijkste aanleidingen waar ik DebitRoom voor inzet.”

Recent nog heeft Marcel meerdere posten ondergebracht bij DebitRoom.

Een redelijk recent voorbeeld was met name gericht op een inkoopfinanciering. Ten behoeve van een groot project was er een grotere inkoop nodig. Daarvoor moest de ondernemer inkopen doen in China. Dit was echt een piek behoefte voor die ondernemer, waardoor de noodzakelijke liquiditeiten mogelijkerwijs onvoldoende waren. De behoefte aan extra werkkapitaal, hebben we middels een financiering van DebitRoom in kunnen invullen.  

Een ander mooi voorbeeld is een klant waar we bezig zijn met een bancaire herfinanciering, waar ook een verhoging in zal zitten, maar waar de bank definitieve cijfers van 2022 nodig heeft. Omdat wij daar als nieuwe accountant betrokken zijn, vergde het net iets meer tijd om de jaarcijfers van 2022 op te kunnen stellen. Doordat DebitRoom geen fysieke stukken nodig heeft voor een beoordeling, heeft DebitRoom ook hierin voorzien door bovenop de bancaire faciliteit die er is een substantiële extra faciliteit te verstrekken. En die we als het goed is uiteindelijk ook gaan aflossen uit een verhoging van bancaire krediet. Ondanks dat die zekerheid er nog niet is, is er toch een hele mooie samenwerking met DebitRoom tot stand gekomen.

Nog een voorbeeld is een groothandel die een derde vestiging ging openen, waarbij de kosten ook voor de baten uitliepen en de bank op het maximale zat van de te verstrekken financiering. De ondernemer had meer liquiditeit nodig om het derde filiaal goed op te kunnen starten. Het moest voorzien worden van voorraad en de extra omzet bracht ook een hogere debiteurenpositie met zich mee. Hiervoor is DebitRoom bereid gevonden om middels een faciliteit van ongeveer € 100.000 een belangrijke bijdrage te leveren om het derde filiaal van de grond te kunnen krijgen.