De CBS Financieringsmonitor 2023 is gepubliceerd

Zoals u weet doet DebitRoom haar uiterste best om MKB-ondernemers te ondersteunen om succesvoller te kunnen ondernemen.

Het financieren van MKB-ondernemingen is hierin een belangrijke pijler.

Lees verder »


Onze kijk op de huidige economische ontwikkelingen

De kranten staan er vol mee, de (verwachte) toename van het aantal faillissementen.

Lees verder »


Aanvraag Keurmerk “Erkend MKB Financier” is in gang gezet

Stichting MKB Financiering (SMF) is een onafhankelijke organisatie opgericht om een bijdrage te leveren aan de professionalisering van de alternatieve financieringssector en de toegang tot klantgerichte en passende financiering en financieringsadvies voor ondernemers te vergroten. Dit ligt in lijn met de missie van DebitRoom, en wij willen hier vanuit onze organisatie graag aan bijdragen. Recent hebben wij contact gehad met Stichting MKB Financiering voor het aanvragen van een Keurmerk “Erkend MKB Financier”.

Lees verder »