Onze kijk op de huidige economische ontwikkelingen

De kranten staan er vol mee, de (verwachte) toename van het aantal faillissementen.

Ondanks dat er vele factoren zijn die het economisch welzijn beïnvloeden (inflatie, hogere kosten, personeelstekorten, terugbetaling (corona)steun etc.), is er toch wel enige nuance aan te brengen in relatie tot de mediaberichten. Hierbij delen wij graag onze kijk hierop:

 • Het aantal faillissementen neemt toe, maar is afkomstig van een historisch laag percentage.
 • Zogeheten “zombiebedrijven” zijn bedrijven welke (deels) door de Coronasteun overeind zijn gehouden. Deze bedrijven waren feitelijk al niet meer levensvatbaar en zijn derhalve niet direct te koppelen aan de huidige economische situatie
 • Veel MKB-bedrijven rekenen de toename van de kosten door in hun prijzen en hebben kostenbesparingen doorgevoerd.
 • Voor bedrijven die niet wegduiken voor contact met de Belastingdienst is er, ondanks de berichten dat de terugbetaling van achterstallige belasting geïnd gaat worden, toch nog wel e.e.a. mogelijk aan betaalafspraken

Hoe vertaalt zich dit in de MKB-ondernemers die DebitRoom financiert?

De risico mitigerende maatregelen vanuit DebitRoom:

 • Wij financieren enkel in de basis gezonde, groeiende bedrijven
 • Er zijn diverse factoren die de kredietlimiet bepalen, waarvan de afloscapaciteit een van de belangrijkste factoren is. Hiermee beperken wij ook de mogelijkheid op “overfinanciering”
 • Het zijn kortlopende financieringen (gemiddeld 60 dagen)
 • De gemiddelde financiering is beperkt van omvang (+/- EUR 10.000, – per lening)
 • Er is een grote spreiding over een groot aantal klanten (>500 actief lenend), lening delen (>5000 lening delen) en sectoren (>150 sectoren)
 • Door onze unieke software en de PSD2 verbinding zijn wij in staat om op dagbasis de risico’s in kaart te brengen en te monitoren
 • Als er zich problemen dreigen voor te doen, treden wij tijdig in contact met zowel de ondernemer als met de betrokken adviseur of accountant
 • > 80% van de klanten die wij financieren, hebben onderliggende zekerheden afgegeven in de vorm van verpanding of borgstelling
 • Er worden ruime reserveringen aangehouden om eventuele oninbare vorderingen op te kunnen vangen

Bovengenoemde risico mitigerende maatregelen zijn sinds de oprichting van DebitRoom van toepassing.

Dit resulteert in onze lage default percentages, ter bescherming van onze spaarders.

Concluderend zien wij vooralsnog geen reden tot “paniek”.