Maak kennis met onze nieuwe collega

Op 17 april is Derk Aalbers gestart als Senior Business Development Manager bij DebitRoom. Initieel zal de focus liggen op het uitbreiden en intensiveren van de contacten met partners alsmede spaarders. Ook zal Derk een bijdrage leveren aan diverse projecten binnen DebitRoom.

Hieronder stelt Derk zich graag aan je voor:

“Ik ben Derk Aalbers. Na een jarenlange loopbaan in het onroerend goed (In Nederland en in Canada) en in het bankwezen (ABN AMRO en Fortis Bank) ben ik in 2010 gestart als zelfstandig ondernemer. Hierin begeleid ik ondernemers bij financiële en bedrijfskundige vraagstukken. Denk hierbij aan adviseren en begeleiden van bedrijven in de opstart en/of doorstartfase, het opstellen van strategische plannen voor bedrijven en organisaties, begeleiden bij overnames, consultancy en interim-management en sinds 2018, als gecertificeerd Privacy Professional, ook advisering op het gebied van de AVG. Kern hierbij is het ontzorgen van de ondernemer, zodat deze zich kan bezighouden met waarin hij of zij uitblinkt: het ondernemen zélf.

Dit sluit naadloos aan bij de Missie van DebitRoom: Samen ondernemers succesvoller maken.

Toen ik begin dit jaar in contact kwam met Simon de Vlam, kostte het hem dan ook weinig moeite mij enthousiast te maken voor DebitRoom.

In de uitdagende en snel veranderende wereld om ons heen zijn snelheid en kwaliteit van dienstverlening steeds belangrijker geworden. Zeker nu banken steeds vaker ‘niet-thuis’ geven als het om financieringsvraagstukken van MKB-ondernemingen gaat, wordt de behoefte aan non-bancaire financieringsmogelijkheden alleen maar groter.

DebitRoom speelt hier slim op in door ondernemers zeer flexibele financieringsmogelijkheden te bieden. Maar dat niet alleen: ook halen wij gelden op bij ondernemers en vermogende particulieren, waarmee de financieringen worden gefund. Zodoende snijdt het mes aan twee kanten en helpen wij ondernemers met een financieringsbehoefte aan betaalbare kasstromen én ondernemers met overtollige liquide middelen aan een mooie rente.

De flexibiliteit waarmee met geringe inspanning van de partners kredietfaciliteiten voor ondernemers kunnen worden opgetuigd is bijzonder. Daarnaast zal het verder ontwikkelen en aan partners ter beschikking stellen van software om ondernemers toekomstgericht te kunnen coachen en adviseren een verdere onderbouwing geven aan de missie van DebitRoom.

Mijn kennis en ervaring zal ik inzetten om DebitRoom bij onze partners “Preferred Supplier” te laten worden als het gaat om financieringen voor MKB-ondernemingen. Ik zal 3 dagen in de week voor DebitRoom werkzaam zijn.”

 

We kijken uit naar de samenwerkingen om samen met onze partners, vele ondernemers te mogen helpen om nog succesvoller te zijn. En wij hebben vertrouwen dat Derk van waarde zal zijn voor DebitRoom en voor onze partners.