Maak kennis met onze nieuwe CEO

Op 1 januari ’22 is Hénry de Vries gestart als CEO van DebitRoom. Hénry is aangesteld voor een verdere professionalisering en internationalisering van DebitRoom. De financiële wereld verandert continue en heeft veel uitdagingen gekend de laatste jaren. Met Hénry’s brede en diverse ervaring binnen de accountancy, zijn wij ervan overtuigd dat hij een belangrijke bijdrage zal leveren om oplossingen te blijven bieden voor onze partners.

Hénry stelt zich graag aan je voor:

Ter introductie, mijn naam is Henry de Vries. De afgelopen tien jaar ben ik werkzaam geweest bij Deloitte en Grant Thornton binnen de samenstel- en controlepraktijk. In 2011 ben ik bij Deloitte begonnen op de samenstelafdeling en na twee jaar heb ik de overstap gemaakt naar de controlepraktijk. In de controlepraktijk heb ik mezelf gefocust op de controle van (inter)nationale- en beursgenoteerde ondernemingen. Ik ben vader van een zoontje van 1,5 jaar en woon samen met mijn vriendin in Waalwijk. Mijn grootste passie is reizen en heb inmiddels meer dan veertig landen bezocht. Verder pas ik sinds twee jaar fanatiek en dagelijks de Wim Hof methode toe.

Vanaf 1 januari 2022 ben ik gestart als CEO van DebitRoom. In mijn nieuwe rol zal ik onder andere bestaande en nieuwe relaties met de grotere financieel adviseurs en accountants onderhouden. Ons doel is om de uitdagingen van mkb-ondernemers, financieel adviseurs en accountants het hoofd te bieden met ons SaaS platform. We zullen derhalve de behoefte vanuit het netwerk vertalen naar concrete tools en applicaties waardoor ondernemers ontzorgd worden en zowel financieel adviseurs als accountants meer toegevoegde waarde kunnen leveren. Wij willen op deze manier bijdragen aan het succesvoller maken van ondernemers.

Daarnaast merken wij sector breed dat banken zich steeds vaker terugtrekken uit de financiering van MKB-ondernemingen. Hierdoor worden ondernemers gedwongen om naar alternatieve financieringsmogelijkheden uit te wijken. In de alternatieve financieringsmarkt zien wij echter dat ondernemers met zeer hoge rentes en provisies worden geconfronteerd waardoor de financiering van werkkapitaal en investeringen een kostbare aangelegenheid is geworden. Dit zorgt voor druk op het resultaat en de vrije kasstromen.

Om MKB-ondernemers hierin tegemoet te komen, halen wij via ons SaaS platform geld op bij ondernemers en vermogende particulieren waarmee DebitRoom andere MKB-ondernemers kan financieren. Hiermee helpen wij ondernemers met overtollige liquide middelen aan een positieve rente en ondernemers met een tekort aan middelen aan betaalbare kasstromen. Zodoende creëren wij dus een win-win situatie voor alle ondernemers.

 

Waarom heb je stap gezet om de accountancy te verlaten?

De keuze om de accountancy te verlaten heeft wat voeten in de aarde gehad. Ons beroep heeft in de afgelopen decennia grote uitdagingen gekend en moet nog steeds het hoofd bieden aan maatschappelijke vraagstukken om relevant te kunnen blijven en toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren aan klanten. Door de toegenomen werk- en regeldruk werd de accountancy voor mij persoonlijk steeds minder aantrekkelijk. Ik heb het gevoel dat ik bij DebitRoom mijn kennis, ervaring en enthousiasme beter kwijt kan. Tevens ben ik ervan overtuigd dat wij bij DebitRoom de MKB-ondernemers wel degelijk toegevoegde waarde kunnen leveren. Dat geeft mij genoegdoening. Ik heb er zin in om samen met een zeer gedreven team en aandeelhouders de komende periode middels het SaaS Platform diverse tools en applicaties te gaan ontwikkelen om bedrijven meer grip te laten krijgen op hun kasstromen en de risico’s die zij lopen met afnemers.

 

Wat zijn de uitdagingen en kansen die je ziet binnen DebitRoom?

Dit jaar zien de uitdagingen van DebitRoom met name toe op het gezond laten groeien van de financieringstak. Wij merkten op dat er een grote behoefte is aan MKB-financiering, echter wegens  de uitdagende marktomstandigheden zullen wij helaas niet alle ondernemers kunnen voorzien van liquiditeiten. Wij gaan ons uiterste best doen om ondernemers met een duurzame groei van voldoende kapitaal te kunnen voorzien tegen verantwoorde rentekosten.

Daarnaast hebben wij verschillende pilots lopen voor tools en applicaties. Gezien de vele kansen en mogelijkheden zullen wij ons moeten beperken tot de meest acute behoeften van MKB-ondernemers.

 

Hoe verwacht je bij te kunnen dragen om de partners nog beter te kunnen ondersteunen?

Met mijn kennis en ervaring in de accountancy op het gebied van samenstellen, fiscaal recht en controleren van jaarrekening, ben ik ervan overtuigd dat wij de behoeften van MKB-ondernemers kunnen gaan vertalen naar concrete tools en toepassingen. Ik zal als luisterend oor acteren voor de partners en als brug fungeren met onze ontwikkelaars om de behoefte concreet te kunnen vertalen. Verder wil ik graag meedenken met onze partners en oplossingen bieden voor de financiering van duurzame groei van MKB-ondernemers.

 

Wat zou je willen bereiken op korte- en lange termijn?

Ons doel is om komend jaar bij onze key-partners als eerste keus te worden aangemerkt voor financiering van kortlopend krediet voor MKB-bedrijven. Hierdoor kan onze financieringstak groeien en zijn wij in staat om de rentetarieven verder te verlagen. Ondernemers profiteren direct van onze groei en houden meer geld over om te kunnen ondernemen. Ons langetermijnplan is de concurrentie aangaan met de traditionele banken voor de financiering van kortetermijnkredieten.

Verder zal ik mijn kennis en ervaring gebruiken om de ontwikkeling van tools en applicaties verder te optimaliseren. Vraag en aanbod kunnen wellicht nog beter op elkaar afgestemd worden. Wij zullen voor onze pilots op zoek gaan naar betrouwbare en innovatieve partners om deze producten te implementeren en in de praktijk te brengen. Met onze ervaring en ontwikkeling willen wij MKB-Nederland nationaal en internationaal succesvoller maken.

We kijken uit naar de samenwerkingen om samen met onze partners, vele ondernemers te mogen helpen om nog succesvoller te zijn. En wij hebben vertrouwen dat Hénry van grote waarde zal zijn voor DebitRoom en voor onze partners.

 

Neem gerust contact op! Je kunt ons ook altijd telefonisch bereiken via op (085) 74 70 480 en via vragen@debitroom.com.