Het Andere Wonen, zo kan het gelukkig ook

DebitRoom is opgericht om ondernemers succesvol(ler) te laten ondernemen. Voor het bedrijf Het Andere Wonen was een financiering noodzakelijk en draagt deze direct bij aan een prettigere leefomgeving voor dementerende ouderen en hun partners.

 

Hoe het begon

Arno van den Berg, de oprichter van Het Andere Wonen, is een zorgman in hart en nieren. Vanuit zijn ervaringen binnen verpleeghuizen groeide zijn overtuiging dat het anders moest. Het zorgen voor een huis moest worden, het zorgen voor een thuis. Een plek waar dementerende ouderen, het liefst samen met hun nog gezonde partners zouden kunnen wonen en blijven wonen. Ook een plek waar ze de zorg krijgen die ze nodig hebben en niet alleen de zorg die in de protocollen is vastgelegd. Thuis wonen, maar dan net iets anders. In kleinschalige wooneenheden van 16-24 appartementen midden tussen de mensen, de winkels en het sociale leven in een stad of dorp.

 

Wonen bij Het Andere Wonen

Die overtuiging heeft in 2016 geleid tot de oprichting van Het Andere Wonen. Inmiddels zijn er 9 vestigingen operationeel. De komende maanden zullen 3 nieuwe vestigingen de deuren openen en nog meer zijn in voorbereiding. Alle locaties, met uitzondering van Leeuwarden, bevinden zich in Noord-Brabant of Limburg.

Alle locaties zijn gefundeerd op de lokale omstandigheden, maar hebben als gemeenschappelijke kenmerk dat:

  • Echtparen niet gescheiden worden als een van de partners niet meer thuis kan wonen door dementie. Zo lang het kan blijven echtparen samen wonen in hun appartement.
  • Het niet alleen voor de mensen met een goed gevulde beurs is; een deel van de appartementen valt onder de sociale huurgrens

 

Franchiseorganisatie

Het Andere Wonen wordt binnen een franchiseconcept uitgevoerd. De start van een nieuwe vestiging is voor elke nieuwe ondernemer een grote stap waarvoor ook fors geïnvesteerd moet worden. Samen met de adviseurs van Cygnus is er gezocht naar de noodzakelijke financiering. Het zijn vaak complexe financieringen, waarvoor maat-werkoplossingen nodig zijn.

 

Samenwerken met maatschappelijke impact

Dit heeft inmiddels geleid tot een samenwerking tussen Cygnus en Debitroom waardoor we meerdere zorgondernemers binnen Het Andere Wonen hebben kunnen helpen. Naast dat we hebben kunnen bijdragen aan het succes van Het Andere Wonen, hebben we ook kunnen bijdragen dat de bewoners zich thuis voelen en de zorg en aandacht krijgen waar ze recht op hebben.