De CBS Financieringsmonitor 2023 is gepubliceerd

Zoals u weet doet DebitRoom haar uiterste best om MKB-ondernemers te ondersteunen om succesvoller te kunnen ondernemen.

Het financieren van MKB-ondernemingen is hierin een belangrijke pijler.

De waarde van de non-bancaire financieringsmarkt bewijst zich opnieuw, terugkijkend op het jaar 2023, concluderend uit de CBS Financieringsmonitor 2023.

Een korte conclusie van de financieringsmonitor 2023;

  • 15% van alle MKB-ondernemingen hadden, tussen juli 2022 en juli 2023, behoefte aan nieuwe externe financiering
  • De financieringsbehoefte bij jongere bedrijven is groter dan bij bedrijven die al langer bestaan
  • Van de financieringsaanvragen die worden gedaan is uiteindelijk (via diverse kanalen) 86% geheel of gedeeltelijk succesvol (t.o.v. 91% in 2022)
  • Waar in 2019 nog 80% van de ondernemingen met een financieringsbehoefte zich eerst bij de grootbanken oriënteerden, is dit afgevlakt naar 60% in 2023

Wanneer deze trend zich voortzet zal de behoefte naar mogelijkheden, buiten de eigen huisbank, de komende jaren naar verwachting alleen maar verder toenemen.

Wilt u de volledige financieringsmonitor 2023 bekijken?

Klik dan op https://dashboards.cbs.nl/v4/Financieringsmonitor/

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)