Aanvraag Keurmerk “Erkend MKB Financier” is in gang gezet

Stichting MKB Financiering (SMF) is een onafhankelijke organisatie opgericht om een bijdrage te leveren aan de professionalisering van de alternatieve financieringssector en de toegang tot klantgerichte en passende financiering en financieringsadvies voor ondernemers te vergroten. Dit ligt in lijn met de missie van DebitRoom, en wij willen hier vanuit onze organisatie graag aan bijdragen. Recent hebben wij contact gehad met Stichting MKB Financiering voor het aanvragen van een Keurmerk “Erkend MKB Financier”.

Door deze ontwikkeling zal DebitRoom haar dienstverlening verder professionaliseren en vorm gaan geven. De Stichting biedt een kwaliteitskeurmerk voor zowel adviseurs die bemiddelen, als voor de financiers die kapitaal aan ondernemers verstrekken. Zie hiervoor ook: www.stichtingmkbfinanciering.nl. Stichting MKB Financiering maakt zich hard voor een zelfregulerende markt, waardoor MKB-ondernemers erop kunnen vertrouwen met integere partijen zaken te doen en een oprecht en passend advies te krijgen. De eisen die aan een financier worden gesteld, zijn vastgelegd in een gedragscode.

De belangrijkste aspecten binnen deze gedragscode zijn:
– Transparante tarieven (en provisie)
– Niet misleidende communicatie
– Passende en verantwoorde financieringen
– Passende zekerheden
– Klachtenprocedure via Kifid (Klanteninstituut Financiële Dienstverlening)

Het aansluiten van DebitRoom bij Stichting MKB-Financiering zal zorgen voor meer erkenning van onze integere en transparante werkwijze.

Hiernaast zal het vertrouwen in de non-bancaire sector verder toenemen, wat ten goede zal komen aan de mogelijkheden voor MKB-ondernemers als motor van de Nederlandse economie.