100 miljoen aan verstrekte leningen: We’re just getting started!

DebitRoom is opgericht om ondernemers klein en groot te laten doen waar ze goed in zijn: ondernemen. Om hun groei een versnelling te geven, verstrekken we leningen tegen marktconcurrerende condities en bieden we via ons partnernetwerk professionele ondersteuning en een gestroomlijnd acceptatieproces, waardoor we snel uitsluitsel bieden. Dat onze visie aanslaat, bleek de afgelopen maand eens te meer, want we passeerden de grens van 100 miljoen aan verstrekte leningen.

Solide partnernetwerk

Het aantal uitgezette leningen groeide de afgelopen kwartalen in rap tempo. In juni was de totale som aan verstrekte leningen al 112 miljoen euro, een stijging van 340 procent ten opzichte van een jaar ervoor. We hebben inmiddels meer dan 500 bedrijven gefinancierd. Onze solide partners uit de accountancy en zakelijke financiële dienstverlening, waaronder gevestigde namen als BDO, Grant Thornton, Credion en Financieringsgilde, weten steeds vaker de weg naar ons te vinden. Het resultaat is dat ondernemers met hun financieringsbehoefte via hun adviseur, op basis van een maatwerkadvies, via DebitRoom de investeringen kunnen doen die geen weken kunnen wachten. Dat schept vertrouwen én biedt financiële armslag!

 

Steeds meer spaarders bij DebitRoom

Een andere belangrijke reden dat we de grens van 100 miljoen aan versterkte leningen wisten te doorbreken, is de toename van het aantal spaarders dat kiest voor DebitRoom. In een tijd van negatieve spaarrentes en sterk fluctuerende beleggingen, garanderen wij gezonde rendementen en beperken we de risico’s tot een absoluut minimum. Daarom steeg het aantal spaarders bij DebitRoom het afgelopen jaar met ruim 100 procent. Deze mooie groei staat flexibiliteit niet in de weg, want u kunt als spaarder nog steeds kiezen uit 2 risicoprofielen en een looptijd die bij u past, van 3 maanden tot 3 jaar. Uw vermogen groeit, net als de bedrijven die we samen vooruithelpen.